Array

Likvidácia azbestu

Vymeňte svoju starú a nebezpečnú azbestovú krytinu za novú
Napriek prírodnému pôvodu azbestu sú dnes už jednoznačne preukázané jeho škodlivé vlastnosti pre ľudský organizmus v prípade, že ich človek vdychuje. Likvidácia nebezpečných materiálov s obsahom azbestu (najčastejšie eternitových striech) môže byť vykonávaná iba špecializovanými spoločnosťami, ktoré disponujú potrebnými povoleniami a súhlasmi príslušných orgánov verejnej moci. Svojpomocná demontáž a zásah do týchto materiálov je nielen nebezpečná pre Vás a Vaše okolie, ale je tiež nelegálna s možnosťou finančných a trestnoprávnych sankcií!

Základné informácie

Čo je azbest?
Azbest je zjednodušené technické pomenovanie vláknitého silikátového minerálu, využívaného v minulosti pre jeho výborné fyzikálne vlastnosti a to najmä odolnosť voči vysokým teplotám (nehorlavosť), pevnosť a zároveň ohybnosť. Vďaka týmto vlastnostiam sa používal najmä v stavebníctve, kde je ho možné nájsť do dnešnej doby v rade rôznych materiálov a produktov ako napr.: izolačné panely v medzistenách a ďalšie rôzne typy izolácií, vodovodné a odpadové potrubné siete, elektroinštalácia, protipožiarne nástreky a dvere a tiež v strešných krytinách (najčastejšie azbestocementové krytiny, tkz. eternit).

Ako vyzerá strešná krytina s obsahom azbestu?
Najčastejšie sa vyskytujú dva typy strešnej krytiny obsahujúce azbest, v minulosti predávané pod značkou Eternit, a to buď v tvare šablón (štvorcov, upevňovaných za pomoci klincov a drôtu) alebo veľkoformátových vlnoviek (montovaných pomocou skrutiek s podložkou). Povrch krytiny je častokrát šedý alebo svetločervený, avšak nie je to pravidlom a výnimočne môže mať aj inú povrchovú farbu. Pri starších krytinách môžeme naraziť na mach a iné povrchové poškodenia, najmä postupné zvetrávanie, praskanie a obnažovanie jej povrchu.

V čom je azbest nebezpečný?
Nebezpečenstvo azbestu spočíva v mikroskopických rozmeroch jeho vlákna, ktoré môžu voľne poletovať vzduchom čím ľahko preniknú nadýchnutím do pľúc. V pľúcach sa dokážu vďaka svojmu tvaru a ostrosti zapichnúť až do bunkových stien výstelky pľúc, čím samočistiaci efekt vykašliavaním sa ich už nedokáže nijak zbaviť. Postupom času a samotným dráždením zapichnutého vlákna môže dôjsť v jeho okolí k vzniku rakovinového nádoru, azbestóze, mezoteliomu, či iným závažným zdravotným problémom pričom doba od expozície azbestu po vznik choroby môže byť až 20 - 40 rokov.

Čo robiť ak máme podozrenie na prítomnosť azbestu?
Podozrenie výskytu azbestu na pracovisku oznámte buď zodpovednému BOZP alebo správcovi budovy (príp. domovníkovi, domovému dôverníkovy). V prípade, že naň narazíte vo Vašej domácnosti požiadajte oprávnenú spoločnosť o jeho likvidáciu. Za žiadnych okolností do neho nezasahujte, neodstraňujte ho ani nijak inak s ním nemanipulujte.

Svojpomocná likvidácia azbestu

Zákon nepripúšťa žiadnu možnosť svojpomocnej neodbornej likvidácie materiálov obsahujúcich azbest, nakoľko neodborná manipulácia s ním môže ohroziť nielen manipulujúceho ale tiež široké okolie. Podľa poveternostných podmienok môže byť zasiahnutá oblasť aj viac ako 3km od miesta likvidácie! Za neodbornú manipuláciu s týmto nebezpečným materiálom hrozí trestné stíhanie podľa § 285 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 5 rokov a tiež trestné stíhanie podľa § 300 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 8 rokov. Ďalšími postihmi za nedodržanie súvisiacich zákonov sú finančné postihy dosahujúce výšku až 16.596 €. Neriskujte svoje zdravie, ani zdravie Vašich blízskych a susedov, riziko pokút a poškodenia zdravia za to nestojí..

Skládka odpadov nesmie prevziať žiadny odpad obsahujúci azbest, ktorý nebol stabilizovaný a nie je priložený sprievodný list nebezpečného odpadu, s čoho vyplýva, že svojpomocne demontovaný odpad legálnou cestou nijak nezlikvidujete, čím sa vystavujete trestným a finančným postihom!

Odborná likvidácia azbestu

Bezplatné poradenstvo a konzultácie
Zameriame plochu s ktorej bude materiál s obsahom azbestu demontovaný a navrhneme varianty optimálnej demontáže, vzhľadom na situáciu a povrch či typ strechy, ale aj priestorové možnosti. Na základe týchto údajov získame presný cenový prehľad.

Príprava podkladov pre povolenie likvidácie
Podrobne spracujeme plán práce a všetky potrebné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre súhlasné stanoviská príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, úradov spracovávajúcich agendu životného prostredia, a zákonom stanovených žiadostí a príloh.

Priebeh likvidácie
Vytvoríme kontrolované pásmo v ktorom budú prebiehať práce súviasiace s demontážou nebezpečných materiálov a jeho prípadným dočasným zhromaždením pred odvozom na skládku odpadov. Následne nato sa materiál stabilizuje, demontuje a zabalí do vriec, ktoré budú v súlade zo zákonom odvezené na skládku odpadov, kde budú bezpečne uložené.

Po kompletnom ukončení likvidačných prác bude priestor odovzdaný a môže nasledovať montáž novej strešnej krytiny.

Ukončenie likvidácie
Po kompletnom ukončení prác (likvidácii azbestu), vypracujeme podrobnú záverečnú správu, ktorej obsahom budú všetky povolenia a schválenia od dotknutých úradov, ale aj doklady preukazujúce bezpečnú likvidáciu na skládke nebezpečného odpadu.

Cena likvidácie azbestu

Cena za likvidáciu nebezpečných azbestových materiálov zo striech (najmä eternitu) je vždy rôzna a vyvíja sa od mnohých faktorov, ako sú napr. typ azbestovej krytiny, celková váha vzniknutého nebezpečného odpadu, plocha vyžadujúca demontáž, potreba lešení a v neposlednom rade aj vzdialenosť ku najbližšej skládke odpadu.

Neváhajte nás preto kontaktovať, radi Vám poradíme a pomôžeme.

Mám záujem o cenovú ponuku
Ďalšie informácie ktoré sa môžu hodiť...

Plechová strešná krytina

Ľahký, moderný, mimoriadne atraktívny a veľmi obľúbený typ strešnej krytiny, vhodný nie len ako ideálna náhrada starej strešnej krytiny ale aj pre novostavby.

Prečo si vybrať nás?

Proces výberu a realizácie novej strechy je pre bežného človeka často náročnou úlohou. Avšak so spoľahlivým a skúseným partnerom bude celý tento proces hračkou.

Nová strecha na kľúč

Najjednoduchšia a najpohodlnejšia cesta k novej streche, vďaka ktorej ušetríte nielen svoj vzácny čas, ale aj nezanedbatelné finančné prostriedky, a to všetko bez starostí a zbytočných stresov.

Kde nás nájdete

Kancelária:
Zápotockého 1381
Liptovský Mikuláš
031 01

Prevádzková doba:
Pon - Pia: 08:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 11:00

Telefón:
0907 707 934
0903 158 109
Kancelária UniDACH

O nás

Značka UniDACH je zavedeným synonymom pre výborný pomer kvality a ceny strešných produktov a služieb. Veľký výber kvalitných strešných krytín a doplnkov spolu s možnosťou využitia komplexného balíka služieb, s nej robí ideálneho partnera pre stavbu Vašej novej strechy. Medzi najčastejšie realizované projekty patria rekonštrukcie starších striech rodinných domov, ale aj hospodárskych či administratívnych budov.

Naše služby môžete využiť najmä v mestách a okolitých obciach: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Nižná, Tvrdošín a podľa dohody aj na celom území SR.
© 2013 - 2020 UniDACH - Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie textov je zakázané.
Orgán dozoru alebo dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1