Prečo si vybrať nás?

Prečo si vybrať nás?

Kúpa, rekonštrukcia či stavba novej strechy by mala byť investíciou na desiatky rokov, v ideálnom prípade jednorázovou skúsenosťou bežného človeka. Preto je bežné, že nemusí úplne rozumieť všetkým potrebným náležitostiam a postupom. U nás Vás prevedieme celým postupom, a hlavne zabezpečíme v podstate všetko čo je nutné k realizácii Vašej novej strechy. Nemusíte strácať čas (a peniaze) hladaním ďalších firiem a ľudí, zosúlaďovaním času všetkých na seba naväzujúcich činností, vybavovaním odvozov či dokupovaním ďalšieho potrebného materiálu. Pomôžeme Vám zo všetkým, a čo je najlepšie, na jednom jedinom mieste.

Všetko na jednom mieste

Nová strecha najčastejšie vyžaduje viac ako len výber a kúpu strešnej krytiny. Je potrebné vybaviť likvidáciu starej krytiny, zhodnotiť stav a kondíciu krovu a prípadne ho opraviť či spevniť, zadovážiť správne rezivo a doviezť ho na miesto realizácie, opraviť komín, namontovať okná, zhotoviť latenie, namontovať krytinu a odkvapový systém a v prípade potreby ešte vybavovať chýbajúce doplnky či komponenty. A to všetko je potrebné náležite a presne zosúladiť. Nakoniec Vás tento náročný postup stojí podstatne viac námahy, času a peňazí ako kúpa všetkého na jednom jedinom mieste - a teda kúpa strechy na kľúč. Nemusíte sami vyhľadávať ďalšie súvisiace služby, doobjednávať potrebný tovar a dohadovať termíny s ďalšími ľudmi. U nás získate všetko čo budete k Vašej novej streche potrebovať.
Všetko potrebné na jednom mieste
UniDACH
 • Komplexný balík produktov a služieb
 • Šetríte čas a peniaze
KONKURENCIA
 • Častá absencia súvisiacich služieb
 • Nutnosť zabezpečovať si ďalších partnerov
 • Náročné zosúladenie postupov prác

Materiál a služby od ľudí z oboru

Novú strechu je ideálne zadovážiť si u profesionála, ktorý má reálne skúsenosti s jej montážou. Často Vám môže skutočne dobre poradiť, najmä pri špecifických požiadavkách. Veľmi často sa stáva, že predávajúci (nazývaný aj obchodný zástupca či technik a pod.) je v skutočnosti len obchodník (predavač), ktorého znalosti v problematike striech končia u katalogových údajoch a školeniach, ktoré majú za účeľ naučiť predať zákaznikovi čokoľvek. Takýto predajca Vám ťažko neporadí a pomôže pri zložitejších či špecifickejších konštrukciách, dokonca Vám môže nevhodnou radou spôsobiť škodu! Skúsenosti získane praxou (ideálne priamo s predávaných produktom) nemôžu nahradiť žiadne teoretické školenia. Overte si preto, či predajca s ktorým komunikujete je naozaj profesionál, alebo Vám len opakuje naučené katalógové údaje, ktoré si v konečnom dôsledku môžete naštudovať aj sami s rovnakým efektom.
Materiál a služby
UniDACH
 • Spolupráca nekončí predajom strešnej krytiny
 • Pomôžeme s atypickými a zložitejšími požiadavkami
 • V prípade potreby zodpovedne navrhneme iný a vhodnejší spôsob riešenia Vašej požiadavky
KONKURENCIA
 • Predavači majú často len teoretické vedomosti, bez reálnych skúseností
 • Niekedy nemusia vedieť odborne poradiť alebo vysvetliť
 • Cenová ponuka často neodráža zákaznikové priania, chýbajú alternatívne a cenovo či technicky vhodnejšie riešenia
 • Pri problémoch s nesplnením požiadavok zákazníka strkajú "hlavu do piesku", s odvolaním sa na potvrdenú objednávku alebo obchodné podmienky

Kompletná cenová ponuka

Každá správne funkčná strecha musí byť kompletná, a teda všetky je súčasti by mala obsahovať cenová ponuka. V praxi je možné stretnúť sa s praktikami znižovania množstva potrebnej strešnej krytiny, ale aj doplnkov a príslušenstva tak aby výsledná cena vyzerala byť čo najnižšia. Jedným zo spôsobov je kalkulácia strešných lemovaní a ďalších klampiarskych doplnkov vo forme tkz. hladkých tabúl, s ktorých je nutné tieto doplnky vyrobiť, čo bude stáť ďalšie nezanedbatelné finančné prostriedky a čas, ktoré už samozrejme predávajúci zatají. Častým spôsobom "znižovania" finančných nákladov býva tiež absencia akýchkoľvek ochranných doplnkov, či prvkov odvetrávania, čo bude mať za následok ďalšie, neporovnatelne väčšie, finančné náklady pri opravách týchto nedostatkov. Ďalším neduhom býva uvádzanie cien bez DPH, čo je krajne neseriózne a zavádzajúce.
Kompletná cenová ponuka
UniDACH
 • Zrozumitelná cenová ponuka, s uvedením jednotlivých položiek a ich potrebného počtu
 • Cenová ponuka obsahujúca všetky potrebné prvky a doplnky
KONKURENCIA
 • Nekompletné príslušenstvo
 • Lemovania a ostatné kliampiarske doplnky nacenené vo forme hladkých tabúl - potreba ďalších platieb za klampiarske práce
 • Absencia ochranných a iných doplnkov
 • Neprehľadné cenové ponuky
 • Neseriózne a zavádzajúce ponuky s cenami bez DPH

Hrúbka strešnej krytiny

Strecha v porovnaní s inými časťami stavby musí počas svojej živostnosti najviac odolávať všetkým vlyvom počasia, či už sa jedná o dážd, vietor, sneh alebo námrazu. Taktiež by mala byť bezpečne pochôdzna a teda dostatočne pevná a odolná. Túto pevnosť a odolnosť zabezpečuje práve hrúbka strešnej krytiny, ktorá by mala byť minimálne 0.5mm. Menšia hrúbka strešnej krytiny zhoršuje jej statickú únosnosť a tiež tvarovú stálosť, čo môže v budúcnosti spôsobiť zatekanie strechy v jej spojoch.
Hrúbka strešnej krytiny
UniDACH
 • Bezpečná hrúbka ocele
KONKURENCIA
 • Hrúbka plechu 0,4mm
 • Nevhodný typ a druh ocele

Povrchová úprava strešnej krytiny

Ďalšou dôležitou súčasťou strešnej krytiny je jej povrchová úprava, ktorej úlohou je odolávať vysokým a nízkym teplotám, UV žiareniu a tiež mechanickému poškodeniu. Povrchová úprava nedáva Vašej streche len estetický dojem, ale je najdôležitejšou časťou strešnej krytiny, a priamo vplýva na jej životnosť, odolnosť a záruku. Široký výber rôznych povrchových úprav umožnuje čo najlepšiu voľbu Vašej novej strechy aj s ohľadom na Vaše finančné možnosti a potreby.
Povrchová úprava strešnej krytiny
UniDACH
 • Široký výber rôznych povrchových úprav
 • Písomná garancia záruky
KONKURENCIA
 • Slabý výber povrchových úprav
 • Slabá odolnosť voči UV žiareniu, čo má za následok skoršie vyblednutie farebnej úpravy

Kvalitné strešné doplnky a príslušenstvo

Kvalitne prevedená strecha je pomerne náročná záležitosť, či už po stránke finančnej ale aj realizačnej, preto by mala byť zhotovená s kvalitných materiálov a spoľahlivých, časom preverených doplnkov a príslušenstva. Je veľmi dôležité, aby boli použité nielen všetky doplnky a príslušenstvo, ale zároveň musia spĺňať vysokú kvalitu, tak aby nová strecha odolávala nepriaznivým podmienkam čo najdlhšie. Nemenej dôležité je taktiež používanie správnych doplnkov, určených na ochranu strechy pred vniknutím vtáctva a hlodavcov až po správne zabezpečenie pre prienikom vody na najexponovanejších miestach strechy.
Kvalitné strešné doplnky a príslušenstvo
UniDACH
 • Prispôsobenie sa vlastnostiam strechy
 • Zásadne používame všetky kvalitné a dostupné prostriedky na ochranu celého strešného systému
KONKURENCIA
 • Nedostatočne nadimenzované poistné fólie
 • V prípade nízkych sklonov neriešenie vodotesného podstrešia
 • Nepoužívanie ochranných doplnkov pred vniknutím hlodavcov a vtáctva
 • Nesprávne utesňovanie komínov a iných exponovaných miest (napr. wakaflexom)

Záruka a riešenie reklamácií

Dôležitým kritériom a ukazovateľom kvality produktov je záruka, teda podmienky jej uplatnenia uvedené v záručnom liste. U niektorých dovážaných plechových krytín môžete naraziť na tak nezmyselné záručné podmienky, ktoré doslova znemožnujú jej uplatnenie v prípade akýchkoľvek problémov. Jednou z nich je poskytnutie záruky iba na perforáciu plechu, čo znamená jej prederavenie, teda doslova, dieru v strešnej krytine. Ďalšou a často nadväzujúcou podmienkou uplatnenia záruky, je minimálna plocha poškodenia ktorá býva u týchto predajcov od 5% a viac. V kombinácií týchto dvoch podmienok musí mať Vaša strecha o ploche 100m2 dieru vo velkosti minimálne 5m2. Skutočne stojí za zamyslenie, aká je teda skutočná kvalita "niemieckych blach", či iných "slovenských" výrobkov, kedže samotný výrobca svojim produktom neverí a uplatnenie záruky podmieňuje tak absurdnými podmienkami. Nezriedka kladie podmienku oznámenia týchto chýb maximálne do 15 dní od doby jej vzniku, čo je už vyslovene nemožné a umelo bráni akejkoľvek reklamácií.
Záruka a riešenie reklamácií
UniDACH
 • Záruka až do 50 rokov v závislosti od povrchovej úpravy
 • Korektné podmienky uplatnenia záruky
KONKURENCIA
 • Žiadna alebo krátka záruka
 • Zavádzanie o dĺžke záruky na povrchovú úpravu
 • Záruka iba na určité vady - napr. perforácia (diera)
 • Začatie reklamačného konania od 5% poškodenia povrchu strechy
 • Podmieňovanie uplatnenia záruky odborným každoročným čistením strechy

Hmotnosť strešnej krytiny pri rekonštrukciách

Vzhľadom na všeobecný charakter rekonštrukcií starších striech a opotrebenie (zdeformované, popraskané, nalomené alebo inak narušené prvky) jej častí je ideálne použiť ľahkú strešnú krytinu, nakoľko s porovnaním s keramickou (pálenou) a betónovou krytinou je jej výsledná hmotnosť v podstate zanedbatelná. Zbytočne nezaťažuje krov a tým aj celú stabilitu stavby. Pri rekonštrukciách zhotovených pomocou ťažkej krytiny krov spevňujeme alebo sanujeme tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu vplyvom väčšej záťaže. Pri tomto spôsobe riešenia rekonštrukcie je však často potrebné statické posúdenie únosnosti konštrukcie znalcom (statikom).
Poškodenie vysokou hmotnosťou strešnej krytiny
0,75 t
Plechová krytina
1,12 t
Plechová krytina s kamenným granulátom
1,20 t
Asfaltový šindel
1,50 t
Vláknocementová krytina
6,75 t
Keramická krytina
7,50 t
Betónová krytina
UniDACH
 • Spevňovanie starších strešných konštrukcií, najmä pri ťazkých krytinách
 • Sanácia alebo výmena poškodených prvkov
KONKURENCIA
 • Nerešpektovanie únosnosti na starších krovoch

Prekrytie pôvodnej krytiny

Na trhu existuje nespočet spoločností ponúkajúcich "prekrytie pôvodnej krytiny", najčastejšie azbestocementovej, prezentujúce svoje služby ako "oprava", "obnova" či renovácia strechy. Práve opak je pravdou - navyšovanie hrúbky strešného plášta, žiadne alebo nedostačujúce odvetrávanie strechy, nevhodné zabezpečenie proti zatekaniu na exponovaných miestach (napr. obyčajným nalepením na komínové tehly) - a mnoho ďalších nedostatkov, ktoré predurčujú toto riešenie nielen ako dočasné, ale aj v budúcnosti ako zbytočnú komplikáciu pri skutočnej rekonštrukcii. V neposlednom rade estetika a riziko poškodenia azbestovej krytiny (a tým aj Vášho zdravia), často necertifikovanými a odborne nezaškolenými pracovníkmi v miestach s expozíciou azbestu. Takéto riešenia sú často zbytočným vyhodením peňazí, ktoré by boli účelnejšie použité pri správne zhotovenej rekonštrukcii.
Prekrytie pôvodnej krytiny
UniDACH
 • Trvalé vyriešenie Vašich problémov zo strechou
KONKURENCIA
 • Dočasné riešenie
 • Často nijak zabezpečené odvetrávanie strechy
 • Gýčovitý a veľmi neprirodzený až odpudivý vzhľad
 • Obmedzená životnosť
 • Zvýšená horlavosť
Ďalšie informácie ktoré sa môžu hodiť...

Nová strecha na kľúč

Najjednoduchšia a najpohodlnejšia cesta k novej streche, vďaka ktorej ušetríte nielen svoj vzácny čas, ale aj nezanedbatelné finančné prostriedky, a to všetko bez starostí a zbytočných stresov.

Likvidácia azbestu

Zlikvidujte svoju starú a nevzhľadnú strešnú krytinu s obsahom zdraviu škodlivého azbestu. Ochráňte svoje zdravie a svoj domov legálne a šetrne k životnému prostrediu.

Cenový rozpočet

Požiadajte o cenový rozpočet v pohodlí Vášho domova a získajte ZDARMA prehľad o finančnej náročnosti Vašej novej strechy alebo ostatných požadovaných služieb ešte dnes.
Partnery

Kde nás nájdete

Kancelária:
Okoličianska 63/61
Liptovský Mikuláš
031 04

Prevádzková doba:
Pon - Pia: 08:00 - 15:30

Telefón:
0907 707 934
Kancelária UniDACH

O nás

Značka UniDACH je zavedeným synonymom pre výborný pomer kvality a ceny strešných produktov a služieb. Veľký výber kvalitných strešných krytín a doplnkov spolu s možnosťou využitia komplexného balíka služieb, s nej robí ideálneho partnera pre stavbu Vašej novej strechy. Medzi najčastejšie realizované projekty patria rekonštrukcie starších striech rodinných domov, ale aj hospodárskych či administratívnych budov.

Naše služby môžete využiť najmä v mestách a okolitých obciach: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Nižná, Tvrdošín a podľa dohody aj na celom území SR.
© 2013 - 2019 UniDACH - Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie textov je zakázané.
Orgán dozoru alebo dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1